Excel - ukrštenica

  
Реши укрштеницу, затим кликни на дугме "Провери" како би проверио тачност својих одговора. Уколико не знаш неки одговор, кликни на дугме "Помоћ" при чему се појављује прво слово твог тачног одговора који треба да упишеш. Сваки наредни пут када кликнеш на то исто дугме, појавиће се наредно слово тачне речи. Препорука је да помоћ користиш што је могуће мање, јер сваки клик на то дугме ти смањује оцену. Да би могао да знаш коју реч треба да упишеш у одговарајуће поље, треба да поставиш курсор на број у неком пољу, па кад се стрелица миша претвори у шаку треба да кликнеш како би се појавило питање у горњем делу прозора за тај број и поље у које уписујеш реч.
 1      2         
3              
        4     5   
 6             
            
 7             
            
      8        
     9         
            
   10         11    
            
     12